Irak petrol davası, boru hattı ve Kürt sorunuyla bağlantısı

Önce Türkiye’nin Irak hükümetince 2014 yılında açılan tahkim davasını neden kaybettiğini ve bunun sonucunda 1,4 milyar dolar tazminat ödeme cezasına çarptırıldığını açıklamaya çalışalım. Bu arada Paris’teki Uluslararası Ticaret Odası bünyesindeki Tahkim Mahkemesinin Irak hükümetini de yıllar içinde Irak-Türkiye petrol boru hatlarına yapılan sabotajları zamanında tamir etmediği için suçlu bulup 500 milyon dolar (*) cezaya hükmettiğini … Irak petrol davası, boru hattı ve Kürt sorunuyla bağlantısı okumayı sürdür