Parmağını kaldıran bir kız çocuğudur Cumhuriyet: 100. Yaşı kutlu olsun

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti yönetiminde geçen son 21 yılın, bugün 100. Yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti’ne en önemli kazancı belki de Atatürk’ün geniş kitleler tarafından tabandan yükselen sivil bir dalgayla yeniden keşfidir. Ve aynı halk kitlelerinin, Anayasanın ikinci maddesinde yer alan laik, demokratik, sosyal hukuk devletinin önem ve anlamının ayrımına varmaları. Bunun Erdoğan yönetiminin … Parmağını kaldıran bir kız çocuğudur Cumhuriyet: 100. Yaşı kutlu olsun okumayı sürdür