Tagged: yaşam standardı

Son MetroPOLL anketi: Milletçe mutsuz, umutsuzuz

MetroPOLL araştırma şirketinin yaptığı “Yaşam standardı memnuniyeti” anketi, ülkenin sadece beşte birlik (yüzde 21,7) kısmının kısmının kendi hayat koşullarından mutlu olduğu yüzde 60’a yakının ise yaşama standartlarının daha iyiye gideceğine inanmadığı sonucuna vardı. Ankete...