TTB ve tıp uzmanlık dernekleri: “Tükeniyoruz!”

Sağlık Bakanlığı 28 Ağustos COVID-19 verileri

Tıpta uzmanlık derneklerinin oluşturduğu Türk Tabipleri Birliği-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) ve Uzmanlık Dernekleri, hasta sayısı ve can kaybının her geçen gün arttığı COVID-19 salgınıyla ilgili bir uyarı yayınladı. Sekiz maddelik ortak bildiride “Salgın Ağırlaşıyor, Tükeniyoruz! Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Toplumun Sağlığının Garantisidir”  denildi.

28 Ağustos 2020 tarihli bildirgede, TTB ve Uzman Dernekleri, sağlık sisteminin salgın yükünü kaldıramaz hale geldiğini vurgulayarak, toplum sağlığını korumak için, zor koşullarda büyük fedakarlık yaparak risk altında çalışan sağlık çalışanlarının korunmasına ilişkin önerilerinin hızla uygulanması çağrısında bulundular. 

Sağlık Bakanlığı COVID-19 verilerine göre 28 Ağustos günü 36 kişi daha Covid nedeniyle öldü, 1500 kişi hastalığa yakanalndı ve 107.814 test yapıldı.

Hayati önem taşıyan talepler 

TTB, Sağlık Bakanlığına Uzmanlık derneklerinin salgınla mücadeleye en kısa sürede dahil edilmesini ve yerel kurul ve komisyonlarda temsilinin sağlanması çağrısında da bulundu. Bildiride, “ülkemizde biriken veriye dayanan uluslararası bilimsel kanıtlar üzerinden oluşturduğu rehberler doğrultusunda güncellenmesi ve izlenmesi” gerektiği de vurgulandı.

Vugulanan bir diğer konu da Eylül döneminde başlayacak grip salgınının oluşturacağı ekstra yükten kaçınmak için risk gruplarına aşı sağlanması gerektiği. Bildiride ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın “tüm sağlık çalışanlarına zamanında ve ücretsiz biçimde” grip aşısı ulaştırmasının gerekliliğinin altı çizildi, “üstün bir gayretle çalışmalarını sürdürmekte” olan sağlık çalışanlarına koruyucu donanım stoğu ihtiyacı  tekrarlandı. 

“Bedenleri yorgun ve moralleri bozuktur.”

Çalışanların yorgunluğunun vurgulandığı bildiride “çalışma ortamı ve özlük haklarında iyileştirme” yapılması içinse 4 madde önerildi:

– Çalışma saatleri “iş yükleri fiziksel  ve ruhsal sağlıklarını koruyacak şekilde düzenlenmeli;”

– Ücretsiz kreş, çocuk bakım desteği ya da ücretli idari izin gibi olanaklar sağlanmalı;”

– “Temel ücretlerinde emekliliğe de yansıyacak şekilde düzenleme yapılmalı;”

– Geriye dönük olarak da geçerli olacak şekilde “COVID-19 hastalığı, bütün sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmelidir”.

Bildirgenin tamamına TTB web sitesinden erişebilirsiniz. 

close

Yeni yazılardan haberdar olun! Lütfen aboneliğinizi güncelleyin.

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

Bunları da beğenebilirsiniz...