Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin "Yolsuzluğun İhracı" raporunda Türkiye'nin ilerleme kaydetmediği vurgulanıyor. (Fotoğraf: Pixabay) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) ve gazeteci Bahadır…