Uzmanlık alanı para politikası olan bir iktisatçı için sürdürülebilir büyüme yolunda yapılması gereken  ilk şey şüphesiz fiyat istikrarıdır. Türkiye ekonomisi ile ilgili yorumlarımın  dönüp dolaşıp enflasyonda…

Türkiye'nin 2020 yılsonu bilançosu 2021'e dair belirsizlikleri artırıyor. (Şekil: MetroPoll) Çin’den yayılan bir virüs 2020’yi dünyayı da Türkiye’yi de kötü vurdu. Etkilerinin kolay kolay geçmeyeceği…

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin "Yolsuzluğun İhracı" raporunda Türkiye'nin ilerleme kaydetmediği vurgulanıyor. (Fotoğraf: Pixabay) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) ve gazeteci Bahadır…