Tagged: ordu

Ülke topraklarının yüzde 60’ına maden ruhsatı verilmiş

TEMA Vakfı’nın iki yıl süren titiz çalışması, ülke topraklarının büyük bir bölümünün madencilik faaliyetlerine ayrıldığını ortaya koydu.  Gazete Oksijen’den Öge Demirkan’ın TEMA Vakfı’nın 15 ile odaklanan raporunu değerlendiren habere göre, bu illerin yüzölçümlerinin yüzde...

Koronavirüs orduların rolünü de değiştiriyor

Bazen tarihin akıl oyunlarına ya da tesadüf diye önümüze çıkardıklarına şaşkınlıkla bakmamak zor. Bugünün genç kuşağının hayatının geri kalanını tanımlayacak büyük salgın geçmişteki veba salgınlarıyla karşılaştırılıyor. Doğrusu o zamanlardan bu yana böylesi bir salgından...