Author: Yılmaz Argüden

Kamuda Karar Kalitesi Sıralamasında Geriye Düşüyoruz

İnsanların bir toplum olarak yaşamlarını bir arada sürdürebilmeleri ve refah düzeylerini geliştirecek fırsatlara sahip olabilmeleri için etkin bir kamu otoritesine gerek var. Kamuda karar kalitesi bunun bir parçası.Vatandaşlar kamu otoritesini şu 7 temel amaç...