Tagged: hanehalkı

Covid-19’la istihdam kaybı görülmemiş düzeye çıktı

Covid-19 salgını tüm dünyada artan oranda olumsuz etkide bulunuyor. Sarkaç’ta yayınlanan bir çalışmamızda Covid-19’un Türkiye’deki üretim ve istihdam etkisini incelemiştik. 2012 Girdi-Çıktı tablosu ve 2017 üretim ve istihdam verilerini kullanarak yaptığımız çalışmaya göre Covid-19...