Tagged: ithalat

Tarım: Hollanda yapıyor da Türkiye neden yapamıyor?

Tarım deyince hemen herkesin aklına Hollanda örneği geliyor. Deniyor ki Konya kadar yüzölçümüne sahip Hollanda nasıl oluyor da tarımda mucizeler yaratırken biz yapamıyoruz? 2020 yılında Hollanda’nın tarım ürünleri ihracatı 116,3 milyar dolar iken, Türkiye’nin...

Ekonomi koronavirüsten nasıl etkilenir?

“…Cehennem dünyaya salgın üflüyor nefesiyle” Hamlet Shakespeare’in yukarıdaki betimlemesini andıran günlerden geçiyoruz. Koronavirüs sonunda Türkiye’ye de geldi. Virüsün ne kadar sürede kontrol altına alınacağı öncelikle sağlık hizmetlerinin etkinliğine, alınan kararların isabetliliğine ve tabii ki...